Samle din pensjon

Samle din pensjon

Ved å samle din pensjon kan du oppnå bedre oversikt, høyere avkastning og lavere kostnader.

Å flytte dine avtaler til Danica Pensjon er gratis. Du får tilgang til investeringsprofiler tilpasset ditt behov og tidshorisont. Disse pensjonsavtalene kan flyttes:

Pensjonskapitalbevis

Opptjente rettigheter

Et pensjonskapitalbevis er opptjente rettigheter fra innskuddsbaserte pensjonsordninger fra tidligere arbeidsgivere. Pensjonskapitalbevis kan flyttes til Danica.

Flytt dine pensjonskapitalbevis

 
Danica Pensjonsforsikring AS, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478.
Telefonsamtaler kan bli tatt opp og lagret til bruk for dokumentasjon og sikkerhet
Danica Pensjonsforsikring AS har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, ta kontakt på epost: DPOfunksjon@danica.no, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K